Образование

2005 – 2006

Магистър по право на Европейския съюз
специалност „Право на Европейския съюз и на Европейските общности“ на Юридическия факултет на Университет „Пол Сезан – Екс Марсей 3“, Екс ан Прованс, Франция; Дипломна работа върху право на конкуренцията.

2002

Магистър по право
на Юридическия факултет на Софийски университет „Свети Климент Охридски“.

2002

Диплома по юридически френски
от Търговско-промишлената палата на Франция.

1997

Езикова гимназия
„Никола Вапцаров“ гр. Шумен; изучаван първи език – френски, втори език – английски.

Професионален опит

2016 –

Нотариус с район на действие Районен съд Шумен.

2003 – 2016

Адвокат, член на Шуменска адвокатска колегия;
практика в областта на облигационното, вещното, семейното, търговското, застрахователното право.

2011

Председател на Общинска избирателна комисия Шумен.

2003

Стажант в Районен съд гр. Шумен и в Окръжен съд гр. Шумен.

Екип

Даниела Величкова

Помощник-Нотариус по заместване
Юрист с богат юридически стаж в области, които допринасят за качественото изпълнение на функциите в нотариалната кантора. В периода 2011 - 2016 година заема длъжност юрисконсулт в Областна администрация Шумен и експерт и юрисконсулт в Държавен фонд „Земеделие” – Областна дирекция Шумен; неколкократно е председател на общинска и на районна избирателни комисии; от месец юли 2016 година работи в нотариалната кантора като Помощник-Нотариус, а от месец декември 2016 година и като Помощник-Нотариус по заместване.

 
 

Галина Петрова

Технически сътрудник
Магистър инженер по образование, дълги години е служител в юридически кантори – на частен съдебен изпълнител и в адвокатска кантора, а от създаването на нотариалната кантора през 2016г., изпълнява длъжността технически сътрудник на нотариуса.

Район на действие

Нотариусът има териториална компетентност в района на Районния съд, за който е придобил правоспособност; в този район се намира и кантората му. Само в този район, той притежава правомощие да извършва нотариални действия. Нотариусите с район на дейност Районен съд Шумен имат право да извършват нотариални действия за и в следните населени места:

Община Шумен

Град Шумен

Село Белокопитово

Село Благово

Село Васил Друмев

Село Вехтово

Село Велино

Село Ветрище

Село Дибич

Село Друмево

Село Градище

Село Илия Блъсково

Село Ивански

Село Кладенец

Село Коньовец

Село Костена река

Село Лозево

Село Мадара

Село Мараш

Село Новосел

Село Овчарово

Село Панайот Волово

Село Радко Димитриево

Село Салманово

Село Средня

Село Струино

Село Царев брод

Село Черенча

Община Хитрино

Село Байково

Село Близнаци

Село Висока поляна

Село Върбак

Село Длъжко

Село Добри Войниково

Село Единаковци

Село Живково

Село Звегор

Село Иглика

Село Калино

Село Каменяк

Село Развигорово

Село Сливак

Село Становец

Село Студеница

Село Тервел

Село Тимарево

Село Трем

Село Хитрино

Село Черна

Община Венец

Село Борци

Село Боян

Село Буйновица

Село Венец

Село Габрица

Село Денница

Село Дренци

Село Изгрев

Село Капитан Петко

Село Осеновец

Село Страхилица

Село Черноглавци

Село Ясенково